Sākums > Par mums

Par mums

SIA Jaunmoku Pils ir atpūtas komplekss ar daudzveidīgu piedāvājumu klāstu ārpus pilsētas steigas – klusā, pakalniem ieskautā Kurzemes ainavā. Saglabājot apkārtnes kultūrvēsturiskās vērtības un ieviešot arvien jaunus kultūrtūrisma produktus, Jaunmoku pils kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām atpūtas vietām Latvijā. Saviem viesiem piedāvājam Meža muzeja apskati, viesnīcas un restorāna pakalpojumus, kā arī greznas telpas svinībām un konferencēm.

Jaunmoku pils – vieta, kur saplūst laiks, daba un mūzika!

Šodien pilī saimnieko SIA „Jaunmoku pils”

SIA “Jaunmoku pils” apsaimnieko kultūrvēsturisku objektu – Jaunmoku muižas kompleksu. Kompleksā ietilpst parks 9.8 ha platībā un no iepriekšējās apbūves saglabājušās 6 ēkas – pils jeb kungu māja, pienotava jeb „piena māja”, stallis, klēts, galdniecība un smēde. Jaunmoku pils muižas apbūve ar parku ir iekļauta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības nr. 8548, savukārt apgleznotā podiņu krāsns kā valsts nozīmes mākslas piemineklis ar valsts aizsardzības nr. 4449.

Jaunmoku pilī darbojas muzejs, un lēmums par Meža muzeja izveidi pieņemts pils restaurācijas laikā 1974. gadā. 2004. gadā muzejs saņēmis pirmo Muzeju Valsts akreditāciju, 2011. gadā tā piešķirta atkārtoti. Muzeja krājums ir vēsturiski izveidojies zinātniski pamatots priekšmetu kopums, kas atspoguļo meža apsaimniekošanas tradīcijas Latvijā, kā arī Jaunmoku muižas kompleksa, ar to saistīto vides, kultūrvēstures norišu un cilvēku likteņus. Uz 2015.gada 31.decembri muzeja krājumā apkopotas 2292 krājuma vienības.

Papildus pamatdarbībai – kultūrvēsturiskā kompleksa apsaimniekošanai un muzeja darbības nodrošināšanai – SIA ”Jaunmoku pils” sniedz viesmīlības pakalpojumus, kā arī piedāvā telpas konferenču, semināru, korporatīvo un ģimenes svinību rīkošanai, īpaši akcentējot vispusīgu kāzu svinību piedāvājumu, sniedz viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumus. Šo pakalpojumu nodrošināšanai ir izveidota Viesu uzņemšanas daļa.

SIA “Jaunmoku pils” strādā atbilstoši Latvijas un sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešā saskaņā ar kultūrvēsturisko mantojumu. Uzņēmums, ievērojot sabiedrības dažādās intereses, plāno tādu kompleksa apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē Jaunmoku pilij nodrošinātu iespējami lielu kultūrvēsturisko vērtību un brīvu šo vērtību pieejamību sabiedrībai.

 

Jaunmoku pils darbinieki par svarīgākajām savā ikdienas darbā atzinuši šādas vērtības:

  • Godīgums – nodrošina darbinieka maksimāli atbildīgu un godprātīgu sev uzticēto resursu un darba pilnvaru izmantošanu ikdienā.
  • Kompetence – visu to zināšanu, prasmju un iemaņu kopums, kas nepieciešams ikdienā labai un izcilai savu darba pienākumu veikšanai.
  • Kvalitāte/ viesmīlība –  būtiska visos uzņēmuma līmeņos un visos darbības aspektos, sākot no uzkopšanas un apsaimniekošanas personāla un beidzot ar uzņēmuma vadību. Lai viesi justos apmierināti, jāpadomā par katru vismazāko sīkumu, jāmāk paskatīties uz pakalpojuma kvalitāti ar viesa acīm, jāpadara katra viesa uzturēšanos par īpašu notikumu ar īpašām sajūtām.
  • Sasniegumi/ darba rezultāti –  motivē sasniegt ieplānotos darba rezultātus iecerētajos kvalitātes un kvantitātes standartos, kā arī laika termiņos.
  • Sadarbība, atbalsts, dzīvesprieks –  veido darbinieku pozitīvu attieksmi vienam pret otru, spēju sniegt savstarpēju atbalstu, pozitīvu domāšanu, dzīvesprieku, spēju sadarboties, pielāgoties un iekļauties komandā, bagātinot to ar savu viedokli un patiesu iniciatīvu.