Sākums > Interesanti > Agrārā reforma Jaunmokās

Agrārā reforma Jaunmokās

Ievietots: 20.09.2016.

Jaunmoku muižai, tāpat kā citām muižām, secen nepagāja Agrārās reformas skarbais pieskāriens. Pēdējie, kas muižu iegādājās īsi pirms reformas, cerēja, ka nacionalizācija viņu īpašumus neskars, bet… Rezultātā saimniecību centās saglābt dažādos, varbūt ne tik likumiskos, veidos.

Piedāvājam nelielu ieskatu muižas lietās agrārās reformas laikā.

Valsts kontrole, pārbaudot ierakstus (tāpat kā mūsdienās) Tukuma-Talsu zemesgrāmatu nodaļas aktos par Jaunmoku muižu konstatēja, ka īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā notikusi laikā starp Agrārreformas likuma I. daļas pieņemšanu Satversmes sapulcē 1920. gada 16. septembrī un spēkā stāšanos – 1.oktobrī. 1920. gada 23. septembrī Ada Sniķere (precējusies Freimane) saņēma Tieslietu ministrijas atļauju muižas iegādei un tajā pašā dienā iesniedza lūgumu zemesgrāmatu nodaļas priekšniekam Robertam Kārlim Kalevicam ierakstīt zemes grāmatā 1920. gada 27. maija pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Ungerniem-Šternbergiem. Ieraksts zemesgrāmatas žurnālā 1920. gada 24. septembrī apliecināja, ka A. Sniķere kļuva par īpašuma – Jaunmoku muiža ar zemesgrāmatu Nr. 108 – īpašnieci.

Laikā no 1920. gada 24. septembra līdz 1921. gada 21. martam A. Sniķere no muižas atdalīja 9 īpašumus un pārdeva radiem, paziņām. Piemēram, „Sudmalas” pārdeva Adas Sniķeres mātei Malvīnei Sniķerei, „Jauno Māju” – brālim Edgaram Sniķeram, „Vecārpjus” – mātes māsai Natalijai Prauliņai, „Rotkaļus” – nākamajam vīram Vilhelmam Freimanim.

Valsts kontrole 1927. gadā apšaubīja pārdošanas līgumu īstenību, jo tie bija ierakstīti zemesgrāmatā pēc Agrārlikuma izdošanas. Atļaujas īpašumu pārdošanai izdeva tieslietu ministrs Rūdolfs Benuss, kurš no Adas Sniķeres vēlāk iegādājās īpašumu “Rotkaļi”. Atļaujas “Ķieģeļu Cepļa”, “Dimzu” un “Ruļļu” māju pārdošanai Tieslietu ministrija izdeva bez Zemkopības ministrijas piekrišanas, savukārt pirkšanas-pārdošanas līgums ar Konstantīnu Pēkšēnu parakstīts mājas kārtībā, bez lieciniekiem 1920. gada 2. jūlijā, laikā, kad muiža nebija koroborēta uz Adas Sniķeres vārda.

Valsts kontrole uzskatīja, ka īpašniece gribējusi izvairīties no muižas ieskaitīšanas Valsts Zemes fondā un veikusi īpašumu sadalīšanu tuviniekiem. Zemes pārdošanas zemā cena liecināja par darījumu fiktīvo raksturu, turklāt Tieslietu ministrijas izsniegtās atļaujas ir bijušas nepareizas. VK lūdza atzīt Tieslietu ministrijas lēmumus ar atļaujām zemes gabalu atsavināšanai no Jaunmoku muižas atzīt par nelikumīgiem un atcelt.

Tā kā Valsts kontrole nebija ievērojusi juridiskās formalitātes un termiņus, tās ziņojums bija atstāts bez ievērības.

 

Foto: Uz kāpnēm priekšā sēž Ada Freimane, pie durvīm ar brillēm – Vilhelms Freimanis.