Sākums > Muzejs > ATSKATS VĒSTURES LAPPUSĒS Parāds nav brālis…

ATSKATS VĒSTURES LAPPUSĒS Parāds nav brālis…

Ievietots: 01.03.2018.

Kādu laiku atpakaļ rakstījām, ka Jaunmoku muižas dārznieks Jāņis Gipsers Jaunmoku pagasta tiesā iesūdzēja kalpu par dārza augļu zādzību 1889. gada augustā. Tomēr pie Vilkājas pagasta pierakstītajam Jaunmoku pagasta Krēķu mājās dzīvojošajam Jānim Gipseram pašam 1884. un 1885. gadā radās administratīva rakstura problēmas.

1884. gada 9. oktobrī Vilkājas pagasta valde sūtīja Jaunmoku pagasta valdei lūgumu visdrīzākā laikā sūtīt viņu [Jāni Gipseru] nomaksāt nodokļa parādu 7 rubļu un 60 kapeiku apmērā. Maksāšanas termiņš bija 1884. gada 20. oktobris. Acīmredzot minētais ziņojums nesasniedza Jāni Gipseru vai kādu citu iemeslu dēļ nodoklis nebija samaksāts, tāpēc Vilkājas pagasta valde 1. novembrī sūtīja atkārtotu ziņojumu par maksāšanu. Nav zināms, kad Jānis Gipsers to samaksāja, bet ir skaidrs, ka nākamā gada rudenī – 1885. gada 2. oktobrī – Vilkājas pagasta valde lūdza Jaunmoku pagasta valdi informēt J. Gipseru par nodokļu nomaksu 5 rubļu un 80 kapeiku apmērā.

 

Sagatavoja
Ingrīda Vistopola,
Jaunmoku pils muzeja krājuma glabātāja