Sākums > Jaunmoku pils 115 fakti un objekti

Jaunmoku pils 115 fakti un objekti

Fakts Nr. 75

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Ļoti bieži ir neiespējami salīdzināt aizgājušo laiku un mūsdienu cenas. Tomēr savu priekšstatu var gūt pārskatot kādreizējos nomas un pirkumu līgumus, kā arī nosacījumus, ar kādiem īpašumtiesības pārņemtas. Jaunmokas pirms pašas agrārreformas iegādājās Freimaņu dzimta.
Iesniegumā Tukuma – Talsu zemesgrāmatu nodaļai 1920. gada septembrī Ada Sniķere (precējusies Freimane) norādīja, ka bruņniecības muižu “Jaunmokas” no barona Valtera Artura dēla Ungerna-Šternberga un viņa sievas Dorotejas (Thea) Helenes Ungernas-Šternbergas iegādājusies viņa – neprecēta latviete Ada Sniķere (dzīvo Rīgā, Raiņa bulvārī 2). Pirkšanas līgums noslēgts 1920. gada 27. maijā. Darījuma summa 376 400 rubļu.
Ungerni-Šternbergi īpašumu pārdeva ar visām ēkām, tiesībām, pienākumiem, 1213,65 desetīnas (~1326 ha) lielu, izņemot dzīvo un nedzīvo inventāru, kā arī kungu mājas iekārtu. Pircēja Ada Sniķere uzņēmās obligāciju parādus 160 000 Krievijas rubļu apmērā, ganību servitūtus un nodevas par labu Tukuma luterāņu mācītājam.
Foto: Valters un Doroteja Helene Ungerni-Šternbergi.

Fakts Nr. 74

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

19. gadsimta otrajā pusē pastāvēja Jaunmoku pagasts ar pagasta tiesu un centru Jaunmokās. Pagastam bija sava valde un pagasta vecākais. Jaunmoku pagasta teritorijā skaitījās Drēģu, Kalna-Čūru, Ārpju, Krēķu, Unugru, Jaunmuižnieku, Skāmaņu, Skauģu, Roju, Lejas-Čūru mājas. Būtisks pagasta valžu sarakstes jautājums bija dzīvesvietu mainījušo iedzīvotāju informēšana par galvas naudas nodokļa nomaksas termiņiem, jo bez atbilstošas atļaujas saņemšanas nodoklis bija jāmaksā iepriekšējā dzīves vietā.

Ilustrācijai tagadējais Tumes pagasts. Daļa tā teritorijas 19. gadsimta vidū bija Jaunmoku pagasts.

Fakts Nr. 73

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Latvijas Valsts Meži ir izveidojuši sabiedrības izglītības un rekreācijas programmu “mammadaba”. Tā radīta, lai iepazīstinātu gan Latvijas, gan citu zemju iedzīvotājus ar mūsu dabas bagātībām, ļaujot ikvienam izjust kopību ar dabas pirmatnējo skaistumu. Mammadaba mīt arī Jaunmoku pilī – to var satikt gan Meža muzejā, gan pils parkā, kopā ar zinošiem gidiem dodoties ekskursijās klātienē un neklātienē iepazīt dabas bagātības. Vai variet pēc kažoka gabaliņa atpazīt, kura dzīvnieku suga šādu ādu nēsā ikdienā? Vai variet atpazīt Latvijas putnus pēc balsīm? Vai spēj atpazīt dažādus kokus un noteikt aptuvenu to garumu, apkārtmēru un vecumu? Kādi ķērpji aug Jaunmoku pils parkā? Mūsu gidi labprāt ikvienu iepazīstinās ar šīm un dažādām citām Mammas dabas bagātībām!

Fakts Nr. 72

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Ir vērtīgi laiku pa laikam atskatīties pagātnē, lai ieraudzītu padarītos darbus, aizsāktās tradīcijas, novērtētu ieguvumus un zaudējumus. Jaunajā tūkstošgadē Jaunmoku pilij viens no zīmīgākajiem bija 2008.gads. Šajā gadā sadarbībā ar mākslinieku, režisoru un Zīmes fonda dibinātāju Modri Tenisonu un politiķi un mūzikas zinātnieku Armandu Strazdu atklāts “Zīmes centrs”, kurā izmantojot unikālu tehnoloģiju ikvienam ir iespēja izveidot savu vai savas ģimenes kopējo zīmi, kas balstīta latvju rakstos. Pils parkā tika atklāta triju līmeņu lapene – šodien neatņemama ainavas sastāvdaļa, kurā “Jā” vārds izskanējis jau neskaitāmas reizes. Pirmo reizi pilī notiek medību trofeju izstāde “Ziemeļkurzeme 2008”, savukārt vasarā uzsākta jauna tradīcija, kas nu jau kļuvusi par ikgadēju notikumu – Dārza svētki ar Baha mūzikas festivāla vasaras koncertu Kolonnu zālē.
Foto: Lapenes atklāšana 2008. gada vasarā.

Fakts Nr. 71

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Kultūrvēsturiskais mantojums ir prieks un nebeidzamas rūpes vienlaicīgi. Arī Jaunmokās atjaunošanas, uzturēšanas un labiekārtošanas darbi notiek nemitīgi. Noslēdzoties iepirkumam par Jaunmoku pils teritorijas labiekārtojumu, 22.03.2016 tika noslēgts būvniecības līgums starp SIA Jaunmoku pils un SIA Amatnieks, kuri apņēmās veikt Jaunmoku pils teritorijas labiekārtojuma darbu 2. kārtu. lasīt tālāk »

Fakts Nr. 70

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Jaunmoku pils muzejam vienlīdz svarīga ir gan medību tēma, gan saiknes saglabāšana ar pils agrākajiem saimniekiem, īpašniekiem un viņu radiniekiem. Viena no pils cēlāja Džordža Armitsteda mazmazmeitām – māksliniece Hildegards Feldt – dzīvo Kanādā. Viņa pēdējo reizi Jaunmokās viesojās 1997. gadā. Kādā intervijā viņa atzinusi, ka, ja būtu dzīvojusi Latvijā, obligāti būtu mācījusies vecvectēva laikā celtajā tagadējā Mākslas akadēmijā. Jaunmokas viņai asociējas ar smaržīgiem vecvectēva laikā stādītiem āboliem. Ilustrācijai – 1997. gadā Hildegardes zīmēti Jaunmoku āboli.

Fakts Nr. 69

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Muzeja krājumā ir daudz dažādu ar mežu apsaimniekošanu saistītu lietu. Priecājamies, ka par nopelniem Latvijas labā nopietnus apbalvojumus saņēmuši arī mežinieki. Viens no pierādījumiem – Triju Zvaigžņu ordeņa diploms, ko saņēmis Ugāles virsmežzinis Jānis Celms. Foto – šis diploms pēc restaurācijas pagājušajā gadā. lasīt tālāk »

Fakts Nr. 68

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Apskatot Jaunmoku pili ikviens apmeklētājs ievēros medību trofejas – ragus – pirmajā un otrajā stāvā – Sarkanajā zālē, gaitenī un Meža muzejā. Jaunmoku pilī jau trīs reizes ir notikušas medību trofeju izstādes – divas reizes Vislatvijas izstāde, kura tiek organizēta reizi piecos gados, un vienu reizi Kurzemes reģionālā Medību trofeju izstāde. Bez tam, vieni no pirmajiem eksponātiem Meža muzejā bija tieši trofejragi!

Fakts Nr. 67

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Iespējams, šī būs ziņu cikla “Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti” vissvaigākā ziņa! Muzeju nakts ir noslēgusies un šajā vakarā pili apmeklēja, darbnīcās piedalījās, koka un atkritumu šķirošanas spēles iemēģināja, ekskursijas klausījās un parka romantiku baudīja divi tūkstoši apmeklētāju! Paldies visiem par atsaucību un interesi! lasīt tālāk »

Fakts Nr. 66

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Šodien Muzeju nakts. Jaunmoku pils šajā visas Eiropas pasākumā piedalās jau 11. reizi 12 gadu laikā. Gadu gaitā Muzeju naktī Jaunmokās apskatītas, aptaustītas, piedzīvotas un izgaršotas šādas tēmas:

2005. – Kas atrodams mednieka somā

2006. – Mežs un veselība

2007. – Dārgumi no Francijas Jaunmoku pilī

2008. – Sarunas par Latvijas un Vācijas kultūras saitēm lasīt tālāk »

...34567...10...»|