Sākums > Pils jaunumi > Es neesmu tava mantiņa!

Es neesmu tava mantiņa!

Ievietots: 06.04.2017.

Jaunmoku pils muzejā līdz 14. maijam apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) piedāvātā izstāde par CITES jeb 1973. gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām darbību un konvencijas mērķu popularizēšanu Latvijā.

Izstādes ietvaros var iepazīties ar CITES konvencijas nosacījumiem, konvencijā iekļauto savvaļas dzīvnieku un augu sugu klāstu, CITES sugu īpatņu izmantošanas veidiem, kā arī produktiem, kuros visbiežāk ir sastopami pārstrādāti īpatņi.

Izstādē apskatāmi Latvijā iepriekšējos gados konfiscētie CITES īpatņi – retu dzīvnieku kažokādas, krokodilādas un čūskādas izstrādājumi, gliemežvāki, koraļļu koloniju fragmenti un to izstrādājumi, parfimērijas un farmācijas ražojumi u.c.

Starptautiskā tirdzniecība ar apdraudēto sugu īpatņiem ir viens no nozīmīgākajiem apdraudošajiem faktoriem šo sugu pastāvēšanai savvaļā. Pašlaik CITES konvencija aizsargā vairāk nekā 30 000 sugu un dokumentu par to ir parakstījušas vairāk kā 170 pasaules valstu. Latvija CITES konvencijai pievienojās 1994. gadā.

Valsts ieņēmuma dienesta muitas darbinieki jau kopš 1997.gada Latvijā īsteno CITES kontroles iestādes funkcijas, veicot CITES nosacījumu ievērošanas pārbaudes uz Latvijas ārējām robežām. Kopš 2003.gada CITES uzraudzības iestādes funkcijas īsteno DAP un starp abām iestādēm ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Tās ietvaros DAP darbinieki konsultē muitas darbiniekus gadījumos, kad radušās aizdomas par iespējamajiem pārkāpumiem, organizē ekspertīžu veikšanu aizturētajiem priekšmetiem vai dzīvniekiem, veic pārvadātāju iesniegto dokumentu analīzi, un, sazinoties ar aizturēto priekšmetu/dzīvnieku valstu iestādēm, pēta to legālo izcelsmi un dokumentu autentiskumu. Kopīgiem spēkiem ik gadu izdodas novērst vairākus desmitus mēģinājumu nelegāli izvest no Latvijas vai ievest tajā CITES īpatņus.

Pievienotā vērtība efektīvai CITES ieviešanai un kontrolei Latvijā un pasaulē ir godīgas, ar dabas aizsardzības prasībām saskaņotas uzņēmējdarbības vides uzturēšana.