Fakts Nr. 71

Ievietots: 26.05.2016.

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Kultūrvēsturiskais mantojums ir prieks un nebeidzamas rūpes vienlaicīgi. Arī Jaunmokās atjaunošanas, uzturēšanas un labiekārtošanas darbi notiek nemitīgi. Noslēdzoties iepirkumam par Jaunmoku pils teritorijas labiekārtojumu, 22.03.2016 tika noslēgts būvniecības līgums starp SIA Jaunmoku pils un SIA Amatnieks, kuri apņēmās veikt Jaunmoku pils teritorijas labiekārtojuma darbu 2. kārtu. Par darbu būvuzraudzību tika noslēgts līgums ar SIA Baltline Globe, būvuzrauga pienākumus pildīja būvuzraugs Aldis Kasakovskis, autoruzraudzību uzņēmās SIA Totus arhitekts Andis Špaks. Tika piesaistīts konsultants Uģis Perševics no LVM puses. Labas sadarbības rezultātā būvdarbi tika pabeigti paredzētajā termiņā  – 20.05.2016. Būvdarbu laikā tika veikta pils ēkas pamatu padziļināta atrakšana un  pamatu sienas akmeņu attīrīšana pēc kā tika uzklāta hidroizolācija mitruma migrācijas ierobežošanai, kā arī izveidotas lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas ap ēku. Projekta 2. kārtas ietvaros tika veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi kopā 750 m2 platībā – bruģēšana, rožu stādīšana un zālāju sēšana, uzstādīts apgaismojums ap pils ēku. Tagad pils diennakts tumšajā laikā izskatās vēl majestātiskāk kā līdz šim!
Foto: Pabeigto būvdarbu nodošana 24.05.2016.

Nodosana1 Nodosana3