Fakts Nr. 75

Ievietots: 30.05.2016.

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

Ļoti bieži ir neiespējami salīdzināt aizgājušo laiku un mūsdienu cenas. Tomēr savu priekšstatu var gūt pārskatot kādreizējos nomas un pirkumu līgumus, kā arī nosacījumus, ar kādiem īpašumtiesības pārņemtas. Jaunmokas pirms pašas agrārreformas iegādājās Freimaņu dzimta.
Iesniegumā Tukuma – Talsu zemesgrāmatu nodaļai 1920. gada septembrī Ada Sniķere (precējusies Freimane) norādīja, ka bruņniecības muižu “Jaunmokas” no barona Valtera Artura dēla Ungerna-Šternberga un viņa sievas Dorotejas (Thea) Helenes Ungernas-Šternbergas iegādājusies viņa – neprecēta latviete Ada Sniķere (dzīvo Rīgā, Raiņa bulvārī 2). Pirkšanas līgums noslēgts 1920. gada 27. maijā. Darījuma summa 376 400 rubļu.
Ungerni-Šternbergi īpašumu pārdeva ar visām ēkām, tiesībām, pienākumiem, 1213,65 desetīnas (~1326 ha) lielu, izņemot dzīvo un nedzīvo inventāru, kā arī kungu mājas iekārtu. Pircēja Ada Sniķere uzņēmās obligāciju parādus 160 000 Krievijas rubļu apmērā, ganību servitūtus un nodevas par labu Tukuma luterāņu mācītājam.
Foto: Valters un Doroteja Helene Ungerni-Šternbergi.