Fakts Nr. 89

Ievietots: 13.06.2016.

Jaunmoku pils. 115 fakti un objekti

1930. gada 3. decembrī Jaunmoku muižu ar hipotēkas Nr. 108 izsolīja publiskā izsolē, bet ar 1931. gada 15. jūlija Tiesu palātas nolēmumu izsoli atzina par nederīgu. 1933. gada 18. oktobra neatsavināmās daļas izsoli Valsts Zemes bankas un citu prasību apmierināšanai Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļa atklātā sēdē 1934. gada 30. aprīlī atzina par notikušu. Neatsavināmā daļa par augstāko cenu Ls 13 885 pārdota Kārlim Kārļa dēlam Rencim.