Sākums > Muzejs > Francijas dabas bagātības Jaunmoku pilī

Francijas dabas bagātības Jaunmoku pilī

Ievietots: 09.08.2016.

Visu augustu pils otrajā stāvā, Meža muzejā apskatāma Francijas Ekoloģijas, ilgtspējīgas attīstības un enerģētikas ministrijas veidotā ceļojošā izstāde “Dižvietas. Ievērojama ainaviskā mantojuma saglabāšana un pārvaldība”. Tajā informatīvās planšetēs ikviens interesents var iepazīties ar astoņām Francijas dabas Dižvietām – ainavu apvidiem, līčiem, zemesragiem, purvājiem un citām nozīmīgām dabas teritorijām, to aizsardzību, augiem un dzīvniekiem. 

Ainaviski vērtīgu teritoriju aizsardzība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir cieši saistītas, jo šīs ainavas pirmām kārtām ir vietas, kurās rosās dzīvība. Daudzas pašvaldības sadarbojas ar valsts institūcijām un asociācijām, lai aizsargātu un pārvaldītu ievērojamo mantojumu.
Izstādē ir ilustrētas sadarbības izpausmes astoņās ainaviski vērtīgās teritorijās Francijā, kas vienlaikus ir arī Natura 2000 aizsargājamās teritorijas. Tā atklāj vērtīga ainaviskā mantojuma līdzāspastāvēšanu ar ilgtspējīgu attīstību lauksaimniecības, lopkopības, amatniecības un tūrisma jomā.
Iepazīsim pasaules vērtības kopā!