Sākums > Muzejs > Izstāde “Meža vīri”

Izstāde “Meža vīri”

Ievietots: 25.04.2018.

Jaunmoku pils Meža muzejā atklāta izstāde “Meža vīri”, kurā apskatāmas  muzeja krājuma liecības par meža nozarei nozīmīgām personām un notikumiem simtgades laikā.

Simts gadi mežu nozarē, raugoties no koka viedokļa, ir tikai viens īss mūžs, bet vēsturiski tik ilgā laikā piedzīvots daudz politisku un tehnoloģisku izmaiņu. Nodibināta Latvijas valsts. Tās attīstības sākumposmā mežsaimniecības produkcija bija celtniecības materiāls jaunsaimniekiem un nozīmīgākais eksportprodukts valstij. 1919. gadā pie Zemkopības ministrijas izveidoja Meža departamentu, nākamajā gadā nodibināja Latvijas universitātes mežsaimniecības fakultāti un 1922. gadā meža skolu Cīravā.   2. Pasaules karš lauzdams cilvēku likteņus, daļu aiznesa Rietumu virzienā, bet vairums palika Austrumu pusē. Zināšanas un pieredzi, aktīvi strādājot, bija iespējams realizēt kā vienā, tā otrā “Dzelzs priekškara” pusē. Mežsaimniecībai tautsaimniecisko nozīmi saglabājot, Latvijā pēc kara  pamazām mainījās meža tehnika, zināšanas. Brīvvalsts laikā aizsākto Meža dienu koku stādīšanas praksi turpināja Komunistiskajās sestdienas talkās. Tehniski ģeniālās idejas realizēja racionalizatoru kustībā un dzīvoja aktīvu sabiedrisko dzīvi pašdarbības kolektīvos.

Mežsaimniecībā aizvien ir svarīga cilvēka klātbūtne, viņa ieguldītais darbs. Jaunmoku pils muzeja glabātās fotogrāfijas, dokumenti un priekšmeti stāsta par meža speciālistiem, pasniedzējiem, mežsargiem, raksturo mežkopja ikdienu un smago darbu mežā, krautuvēs, meža stādīšanā un kopšanā, sniedz ieskatu plaša patēriņa preču cehu darbībā, kas pastāvēja pie daudzām mežsaimniecībām un atspoguļo citas mežsaimnieku dzīves norises.

Izstāde Jaunmoku pils Meža muzejā apskatāma no 21. aprīļa.