Sākums > JAUNMOKU PILIJ - 120! > Jaunmoku pils parkā apskatāma ārtelpas izstāde!

Jaunmoku pils parkā apskatāma ārtelpas izstāde!

Ievietots: 31.03.2021.

Jaumoku pils parkā ikviens aicināts apskatīt pirmo pils 120. jubilejas izstādi – “Parku labiekārtošanas plāni”. Izstāde ļauj ielūkoties dažu Saldus, Kuldīgas, Talsu mežrūpniecības saimniecību teritorijā esošo dabas objektu, atpūtas vietu, parku labiekārtošanas plānos, kuri atrodas Jaunmoku pils muzeja krājumā. Vienlaikus izstāde ir kā mudinājums Kurzemes apceļotājiem rast jaunus apskates objektus un maršrutus.

Sadarbībā ar Saldus tūrisma informācijas centru, Kuldīgas novada Pelču pagasta pārvaldi, Cīravas Senlietu krātuvi- TIP, izstāde papildināta ar vizuālo materiālu. Fotoattēli parāda, kā konkrētā atpūtas vieta izskatījās agrāk un kā mūsdienās.

20. gadsimta 60. – 80. gados notika aktīva LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas mežrūpniecības saimniecību centru, parku, atpūtas vietu, dabas objektu labiekārtošanas projektēšana un darbu organizēšana. Pakļautībā esošo iestāžu ēku uzturēšana, labiekārtošana un apzaļumošana bija viens no ministrijas uzdevumiem. Pēc tās pasūtījuma projektus izstrādāja Latvijas mežierīcības uzņēmums V/A “Ļesprojekts”.

Projekti galvenokārt sastāvēja no diviem sējumiem –  teksta materiāliem ar arhitektūras un plānošanas uzdevumu, plānu rasējumiem un tāmēm. Darba rasējumu vidū bija uzmērījuma plāni, zonējums, ģenplāni, vertikālais plānojums un ceļu nospraudumi, dendroloģiskie plāni, augsnes tipu kartes, MRS centru plānojumi, aizberamo grāvju garenprofili un šķērsgriezumi, transportlīdzekļu stāvvietas, kājnieku ceļu griezumi, puķu kastu turētāji, puķu sastāvs puķu kastēs, soli, atkritumu tvertnes un citi objekti. Tāmēs fiksēja nepieciešamās izmaksas. Labiekārtošanas projekti galvenokārt bija paredzēti dienesta vajadzībām.

“Pagājušā gada pavasarī Jaunmoku pils muzejā, globālās pandēmijas iespaidā, pārcilājot krājuma materiālus par mežsaimniecību labiekārtošanas projektiem, ievērojām, ka tajos atrodami labiekārtošanas projekti konkrētām vietām Kurzemē. Radās ideja iepazīstināt Latvijas apceļotājus, sevišķi tos, kuri dodas uz Kurzemi, ar kādreiz pazīstamām un iecienītām atpūtas vietām, parkiem,  mežsaimniecību centriem. Pateicoties sadarbības partneriem, izstādē var redzēt, kā vieta izskatījās agrāk un galu galā droši pārbaudīt dzīvē, kā tur izskatās šodien, apmeklējot Saldus, Talsu un Kuldīgas pusi. Darba procesā noskaidrojām, – Alsungas MRS centrs nemaz neatradās pašā Alsungā, bet gan Almalē un izstrādātais projekts netika realizēts. Savukārt Kuldīgas novada Kabiles pusē kādreiz tik populārā atpūtas vieta “Meždzirnas” šobrīd ir privāta teritorija. Lielākā daļa objektu ir sabiedrībai pieejama arī šodien,” saka Jaunmoku pils muzeja krājuma glabātāja un izstādes autore Ingrīda Vistopola.

Izstāde Jaunmoku pils parkā apskatāma bez maksas.