Sākums > Interesanti > Kā Jaunmokas radušās?

Kā Jaunmokas radušās?

Ievietots: 29.01.2016.

Lai Jaunmoku pils un tās apkārtne izveidotos tāda, kāda tā ir redzama mūsdienās, bija jāpaiet lielam laika periodam. Kāda gan tā varēja izskatīties pirms vairākiem simtiem gadu? Varam to tikai iztēloties – nebija labi izbūvēto ceļu, arī staltās pils un romantiskā dārza taku nebija. Zemju robežas iezīmēja vien dabiski šķēršļi – slīkšņas un upītes, un vēl arī cilvēka roku atstātās krusta zīmes ozolu stumbros un laukakmeņos. Interesanti, ka arī viens no nosaukuma rašanās variantiem saistīts tieši ar apkārtnes dūksnaino apvidu. Bet oficiāli muižas nosaukums radies no senprūšu valodas “Neumocken” tulkojuma ‘jaunie lauki’.
Jaunmoku muiža vēsturiski izveidojusies, sadaloties Moku muižai. Senākais dokuments, kur pieminētas Mokas, ir Livonijas ordeņa mestra Zīgfrīda Landera fon Šponheima Tallinas komturam Albrehtam Torkam 1422. gada 6. decembrī Cēsīs izsniegtais lēņu raksts par zemju piešķiršanu Valgumā, Sātos un Tukumā līdz pat Mokezeram (Mokenzee). Šī pergamenta oriģināls glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
Arhīvos atrodami vairāki ar muižas zemēm saistīti dokumenti, bet skaidrs, ka jau pirms 1544.gada Moku muiža bija dalīta. Brigenu dzimtas saimniekošanas laikā, pirms 1678. gada, muiža ieguva vārdu, ko nes arī šobrīd – Jaunmokas.
Muižas teritorija, kas aptvēra 5000 pūrvietas (1 pūrvieta ~0,365 ha), atradās gleznainā vietā, bagātā ar ezeriem un mežiem klātiem pauguriem, netālu no Tukuma pilsētas. Nereti šeit iegriezās arī skaistās dzimtenes apceļotāji, viens no viņiem – skolotājs, novadpētnieks Oskars Emīls Šmits, kas par uzzināto un redzēto Jaunmokās raksta savās piezīmēs. Vairāk par šo varat izlasīt grāmatā “Jaunmokas. Pils. Dzimtas. Cilvēki.”!
Par to, kā un kad notika muižas centra apbūve – nākošajā reizē!

Foto – Jaunmoku muižas apkārtnes plāns 20. gadsimta sākumā, apskatāms pils tornī (viens no senākajiem zināmajiem tuvīno teritoriju attēlojumiem).