Sākums > Pils jaunumi > Konkursā “Spārnotie kaimiņi” aicinām piedalīties lielus un mazus foto entuziastus!

Konkursā “Spārnotie kaimiņi” aicinām piedalīties lielus un mazus foto entuziastus!

Ievietots: 10.03.2017.

Heijā, Putnu draugi!!!

Laiks konkursam! Ziemas spelgonis tūlīt, tūlīt būs beidzies, vienlaikus būs pagājis laiks, kad varējām vērot aukstumizturīgos lidoņus pašu pagatavotās barotavās. Gaisā ar katru nākamo dienu jūtamas pavasara dvesmas, kas aicina putnus atgriezties mājās no siltajām zemēm. Tātad arvien lielākas iespējas vērot, pētīt un fiksēt mums apkārtesošos lidoņus.

Aicinām sarosīties putnu draugus – mazus un lielus, lai savus vērojumus par putnu dzīvi sūtītu fotokonkursam “Spārnotie kaimiņi – 2017”.

Fotokonkursa_nolikums_2017

Atgādinām, ka konkursa darbus gaidīsim līdz 17. aprīlim, bet apbalvošana notiks 21. aprīlī pl.10:00 tradicionālās Putnu dienas ietvaros.

Vairāk informācijas – muzejs@jaunmokupils.lv  vai 26123881.

Tiekamies Putnu dienās Jaunmokās!!!

 

Foto – 2016. gada fotokonkursa uzvarētājas Vivitas Mackus fotogrāfija “Pavasaris jau, garām sals, gavilēt sāk putna balss”

 

Fotokonkursa
„SPĀRNOTIE KAIMIŅI”
nolikums

1. Konkursa mērķis: popularizēt sabiedrībā interesi par putnu dzīvi un putnu vērošanu.
2. Konkursa rīkotājs: Jaunmoku pils muzejs
3. Fotokonkursa norises laiks ir no 2017.gada 13.marta līdz 2017.gada 17.aprīlim.
4. Konkursa mērķauditorija: cilvēki, kas mīl un fotografē dabu, īpaši putnus.
5. Vērtēšana: darbi tiks vērtēti 2 grupās: skolēnu un pieaugušo vecuma grupās. Profesionālu ornitologu darbi tiks vērtēti atsevišķi!
6. Vērtēšanas komisija: Jaunmoku pils muzeja un Tukuma TIC pārstāvji, profesionāli ornitologi.
7. Balvas: vērtīgas pārsteiguma balvas no Jaunmoku pils muzeja, Tukuma tūrisma informācijas centra.
8. Vērtēšanas kritēriji:
– atbilstība konkursa mērķim;
– mākslinieciskais izpildījums;
– fotografētā objekta unikalitāte;
– stāsta par fotogrāfijas uzņemšanu kvalitāte.
9. Obligātas prasības: dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas A3 formātā. Konkursam netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas iesniegtas digitālā datu nesējā vai elektroniski.
Uz fotogrāfijas otras puses jāuzlīmē:
– Autora vārds, uzvārds, vecums, nodarbošanās, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
– fotogrāfijas nosaukums;
– stāsts līdz 1000 rakstu zīmēm par to, kur, kad un kā bilde tapusi.
Par iesniegtā darba piederību iesniedzējam un autortiesību ievērošanu atbildīgs pats iesūtītājs.
10. Darbu iesniegšana: fotogrāfijas ar norādi «Fotokonkursam „Spārnotie kaimiņi” jāiesniedz līdz 2017. gada 17.aprīlim Jaunmoku pilī (adrese: Rīga – Ventspils šosejas 75.km, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) vai Tukuma tūrisma informācijas centrā (adrese: Tukumā, Talsu 4) vai jāsūta pa pastu uz Jaunmoku pils muzeju (pasta zīmogs ne vēlāk kā 10.aprīlis). Vēlāk iesniegtie darbi konkursā netiks vērtēti.
11. Darbu autoru apbalvošana: Putnu dienā 21.aprīlī Jaunmoku pils muzejā.
12. Darbu izstādīšana: autoru darbi būs apskatāmi izstādē Jaunmoku pils muzejā no 21.aprīļa līdz jūnijam (izstādes norises laiks var nedaudz mainīties).
Konkursa organizētāji patur tiesības izstādē neizlikt un nevērtēt fotogrāfijas, kas neatbilst obligātajām prasībām, ar zemu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, montētus attēlus.
13. Darbu publicēšana: labākie darbi tiks ievietoti www.jaunmokupils.lv. Visas iesniegtās fotogrāfijas paliks Jaunmoku pils muzeja īpašumā un tiks izmantotas muzejizglītojošā darba vajadzībām.