Sākums > Par mums > Finanšu informācija > Nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķi

SIA Jaunmoku pils 2018.-2021.gada stratēģijas mērķu īstenošanas rādītāji

Rādītājs 2017.g. 2018.g.  2019.g.
Investīciju apjoms kompleksa uzturēšanā un atjaunošanā, tūkst. EUR 122.7 75.2  120.5
Valsts nozīmes muzeja statuss nodrošināts nodrošināts  nodrošināts
Muzeja krājuma vienību skaits, gab. 2 862 3 069  3 220
Restaurēto muzeja krājuma priekšmetu skaits, gab. 9 3  8
Muzejizglītojošo pasākumu skaits, gab. 13 24  36
Muzeja izstāžu skaits, gab. 21 21  21
Novadīto muzeja ekskursiju un programmu skaits, gab. 335 378  440
Kompleksa apmeklētāju skaits, tūkst.personas 43.2 47.7  43.0
Nodrošināts Zaļās atslēgas ekosertifikāts nodrošināts nodrošināts  nodrošināts
Viesu uzņemšanas daļas rentabilitātes rādītājs, % 34 25  21
Viesu uzņemšanas daļas ieņēmumi, t.EUR 223.2 238.5  210.5
Ieņēmumi vidēji no viena klienta, EUR 22.40 23.07  23.3
Pārdoto pasākumu skaits, gab. 98 141  111

2019. gads:

  • Pabeigta muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” izveides noslēguma kārta.

2018. gads:

  • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 3.kārta

2017. gads:

  • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 2.kārta
  • Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 3.kārta

2016. gads:

  • Izveidota muzeja ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 1.kārta
  • Realizēta Pils ēkas pamatu hidroizolācijas un teritorijas labiekārtošanas projekta 2.kārta
  • Iegūta muzeja akreditācija līdz 2021.gadam

2015. gads:

  • Pils ēkas ziemeļu (galvenās) ieejas durvju, kāpņu un margu restaurācija
  • Izstrādāta SIA Jaunmoku pils darba samaksas sistēma

 

Rādītājs 2015.g. 2016.g.
Kompleksa apmeklētāju skaits, tūkst.pers. 35.7 37.6
Apmeklētāju skaits muzejā, tūkst.pers. 23.9 22.9
Muzeja ieņēmumi, t.EUR 33 33
Muzeja krājuma vienību skaits 2 292 2 637
Novadīto muzeja programmu skaits 235 114
Novadīto ekskursiju skaits 155 151
Izstāžu skaits 20 21
Noorganizēto pasākumu skaits 13 20
Viesu uzņemšanas daļas rentabilitātes rādītājs, % 5.6 9.9
Viesu uzņemšanas daļas ieņēmumi, t.EUR 214 282
Pasākumu telpu noslogojums, % 25.0 29.0
Viesnīcas noslogojums, % 14.7 16.5
Viesu uzņemšanas daļas apkalpoto viesu skaits, tūkst.pers. 11.9 14.7