Sākums > Par mums > Iekšējie noteikumi

Iekšējie noteikumi

 • JP kompleksa kārtības noteikumi (pdf)

 • SIA Jaunmoku pils sociālo tīklu konkursu nolikums

 • Iekšējā trauksmes celšana SIA Jaunmoku pils

  Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, no 01.05.2019. ir spēkā Trauksmes celšanas likums. Detalizētu informāciju par Trauksmes celšanu var iegūt www.trauksmescelejs.lv

  22.10.2019. ir apstiprināta “SIA “Jaunmoku pils” iekšējā trauksmes celšanas kārtība”. Šī kārtība un Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa ir brīvi pieejami Jaunmoku pils informācijas centrā un uz iekšējā uzņēmuma servera.

  Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

  Trauksmes cēlējs var saņemt konsultācijas un iesniegt ziņojumu SIA Jaunmoku pils atbildīgajai personai trauksmes celšanas jautājumos.

  SIA „Jaunmoku pils”  atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir izpilddirektore Diāna Birzniece (tālr.:26325280, e-pasts: d.birzniece@lvm.lv)