Sākums > Muzejs > Re, kādas Pils vēstures lappuses!

Re, kādas Pils vēstures lappuses!

Ievietots: 21.03.2017.

Vēstures izzināšana ir nebeidzams process un arhīvu dzīles ir tik pat bezgalīgas, tādēļ arī mūsu pagātnes izpēte laiku pa laikam atnes kādus interesantus atradumus! Viens no nesenākajiem – Jaunmoku dārznieks Jānis Gipsers  iesūdz tiesā kalpu Jāni Derevitču par dārza augļu piesavināšanos. (Tekstā saglabāts atrastā dokumenta valodas stils).

“1889. gada 12 augustā Jaunmoku pagasta tiesā skatīja Jaunmoku dārznieka Jāņa Gipsera sūdzību par dārza augļu zādzību. Caur to nodarīta skāde 8 rubļu apmērā.
3.augustā 1889. gadā ap brokastu laiku Jaunmoku muižas kalps Jānis Derevitčs muižas ābolu dārzā caur žogu ielīdis un slepeni ņēmis ābolus un bumbierus. Tanī dienā viņš bija norīkots pie salmu vešanas kviešu kulšanas laikā, Jaunmoku pagasta tiesai ziņoja dārznieks Jānis Gipsers.

Liecinieku noklaušināšanā 26 gadus vecais muižas kalējs Jānis Strups apliecināja, ka redzējis Derevitču caur  sētu ielienam un iznesam augļus, bet kalps Jānis Jakobsons manījis muižas dārzā gar ābelēm un bumbieriem staigājot.  Kārlis Freimanis un Ernsts Volbergs tikai cienāti ar āboliem.

Tiesa lēma, ka vainīgais strāpējams ar 4 dienām aresta un viņam jāmaksā dienas maksa visiem lieciniekiem, kā viņi to paģērēja – 20 kapeikas katram.
Lēmums tika pārsūdzēts apriņķa tiesā.”

 

Sagatavoja:
Ingrīda Vistopola,
krājuma glabātāja