Sākums > Muzejs > Uzsākti darbi jaunās meža ekspozīcijas izveidei

Uzsākti darbi jaunās meža ekspozīcijas izveidei

Ievietots: 09.08.2016.

Jaunmoku pils jubilejas gads ir nozīmīgs arī pils muzeja daļai, jo šis gads sākās ar dažādu projektu izstrādi un finansējuma meklēšanu, lai uzsāktu darbus modernas, interaktīvas ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēku dzīvē” izveidei. Iepriekšējā ekspozīcija veidota pagājušā gadsimta 90.gados, un šobrīd tā ir morāli un fiziski novecojusi.

Gada sākumā Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” ietvaros muzejs projekta realizēšanai saņēma finansējumu 3000 Eur apmērā. Tas plānotajā laikā izlietots muzeja krājuma eksponātu paliktņu izgatavošanai vienas no ekspozīcijas galvenajām tēmām – “Dzīvā radība mežā” – vizualizācijai. Tajā iekļauti lielākā daļa no muzeja krājuma priekšmetiem.

Meža attīstības fonda (MAF) projektu konkursā pils kultūrvēsturiskā kompleksa un kultūras veicināšanas atbalsta biedrība “Aleja” saņēma atbalstu 15 000 Eur ekspozīcijas realizēšanai.

Jaunās ekspozīcijas dizaina projekts tika izstrādāts jau 2015.gada beigās muzeja speciālistiem sadarbībā ar radošo apvienību “BrandEleven”.  Tā realizācija nodrošinās kvalitatīvu muzeja krājuma priekšmetu eksponēšanas veidu, radīs informācijas pieejamību dažādām muzeja mērķauditorijām. Modernais eksponēšanas veids un iespēja darboties interaktīvi, izmantojot dažādas cilvēka maņas,  būs saistīts ar videi draudzīgas “zaļās domāšanas” ideju veicināšanu, kas palielinās sabiedrības interesi par meža nozīmi un tā vērtībām ilgtermiņā.

Ekspozīcijas modernizēšana paredzēta vairākās kārtās, jo tās realizēšanai nepieciešams samērā liels finansējums. 1.kārta paredz muzeja telpās pils otrajā stāvā veikt remontdarbus un izveidot ekspozīcijas galvenās tēmas – “Meža bagātības, to nozīme cilvēka dzīvē”, “Augi mežā”, “Dzīvā radība mežā”, “Medības”. Ekspozīcijas tēmas savstarpēji pārklājas, veidojot vienu stāstu par mežu kā vidi, ko, vērojot un pētot, jāmācās saprast, lai mēs, cilvēki, varētu tajā iekļauties ne tikai kā patērētāji, bet arī kā vērīgi un saudzīgi dabas draugi. Ekspozīcijā izmantoti Jaunmoku pils muzeja krājuma priekšmeti un apkopotā informācija par dabas un vides objektiem pasniegta dažādos veidos, izmantojot cilvēku maņas – redzi, tausti, dzirdi, ožu, garšu.

Jaunās ekspozīcijas 1. kārtu paredzēts atklāt šā gada decembrī.

meza-fonds

Informāciju sagatavoja:

muzeja vadītāja D. Šmitenberga