Sākums > Viesnīca > Zaļās atslēgas sertifikāts

Zaļās atslēgas sertifikāts

2017. gada maijā Jaunmoku pils saņēma Zaļās Atslēgas sertifikātu – apliecinājumu, ka viesnīca strādā videi draudzīgi, izmantojot ilgtspējīgus materiālus un pieejas resursu izmantošanai. Katru gadu no jauna notiek pārsertifikācija.

Zaļā Atslēga ir starptautiska, strauji augoša tūrisma brīvprātīgās ekosertifikācijas sistēma, kas tiek piešķirta viesnīcām, kempingiem, hosteļiem un no 2015. gada arī restorāniem. Zaļā Atslēga izveidota, lai samazinātu tūrisma ietekmi uz vidi, nodrošinātu resursu saudzīgu izmantošanu, izglītotu tūrisma uzņēmumu darbiniekus, klientus un sabiedrību kopumā par vides un ilgtspējīgas attīstības aspektiem. Lai sertifikātu iegūtu, nepieciešams izpildīt kritērijus 12 dažādās jomās – no elektroenerģijas un ūdens resursu taupīšanas, un videi draudzīgas teritorijas uzkopšanas līdz īpaši izstrādātiem vides politikas dokumentiem un personāla apmācībām par vidi saudzējošām ikdienas aktivitātēm.

“Zaļā Atslēga” visā pasaulē piešķirta vairāk kā 2500 viesnīcām 55 valstīs, Latvijā šobrīd ar šo ekosertifikātu lepojas 10 viesnīcas un 1 kempings. Visvairāk “Zaļās Atslēgas” viesnīcu ir Nīderlandē, Francijā un Grieķijā.

Jaunmoku pils:

  • Racionāli izmanto ūdens resursus;
  • Tīrīšanas darbus veic ar videi draudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem;
  • Šķiro atkritumus un nodod tos otrreizējai pārstrādei, piedāvā šķirot atkritumus arī viesiem;
  • Izmanto energoefektīvas spuldzes;
  • Kafejnīcā piedāvā arī veģetārus ēdienus;
  • Rūpējas par svaigu gaisu – smēķēšana ir atļauta tikai īpaši apzīmētās vietās ārpus telpām;
  • Zaļo zonu kopšanai izmanto videi draudzīgas metodes;
  • Piedāvā velo nomu un informāciju par tuvākas un tālākas apkaimes dabas un kultūras objektiem;
  • Drukas darbiem izmanto ekosertificētu papīru;
  • Veic dažādas ar videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu saistītas aktivitātes.

 

Rūpēsimies kopā, lai arī nākamajām paaudzēm ir iespēja dzīvot tīrā, sakoptā un veselīgā vidē!